सिड्नी आइपुग्यो ‘२ रूपैयाँ’
सिड्नी, भदौ १६ (सेतोपाटी)