कोरोना परीक्षण ल्याबको लागि सहयोग जुटाउँदै झापाली समाज