फेरि विदेशमा डलर उठाउने धन्दा नबनोस् नेपालको बाढी पहिरो विनाश
  विष्णु हरी त्रिपाठी  “मदन” हाल क्यालिर्फोनिया यु.यस.ए.