यौन उत्पीडनका अपुष्ट खबरहरूले डालस नेपाली समुदाय तरंगित, पीडितलाई खुलेर बाहिर आउन समुदायको आग्रह
बाल जोशी डालस टेक्सस, जेठ ११