अमेरिकाकी आप्रवासी नेपाली मेघना जोशी बल्लभ अन्तर्राष्ट्रिय भारतीय सुन्दरी
डा. गोबिन्द रावत