जनयुद्वले फेरेको घान्द्रुक
–भोजराज श्रेष्ठ
–भोजराज श्रेष्ठ