अब २९ स्थानको मत परिणाम आउन बाँकी, कहाँ कसको अग्रता हेर्नुहोस् (सूचीसहित)