विनाविभागीय मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमाकुर्सी र सोफा
काठमाडौं,कात्तिक १