‘स्वास्थ्य सबैका लागि, दृष्टिको महत्त्व बुझौँ’
काठमाडौं,असोज २६