मुख्यमन्त्रीमा ठुलाले चासो दिएनन्
काठमाडौं,असोज २५