राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन विधेयक पारित, राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न धरौटी राख्नुनपर्ने
काठमाडौं,असोज २३