मन्त्रीद्वय जितेन्द्र देव र गोपाल दहित फिर्ता हुँदै
छापाबाट काठमाडौं, असोज १०