यस कारण माओवादी तालमेलमा नअलमलिने
छापाबाट काठमाडौं, असोज १०