टिकट पक्का भएपछि कोमल वली एमालेमा
छापाबाट दाङ, असोज १०