निजामतीको पदपूर्ति नरोकिने
छापाबाट काठमाडौं, असोज ९