दुगडका सञ्चालकविरुद्ध २३ करोडको ठगी मुद्दा
छापाबाट काठमाडौं, असोज ३