निजी फामेर्सी हटाउन टिचिङले सर्वोच्चको आदेश मानेन
छापाबाट काठमाडौं, असोज २