अब यसरी चयन हुनेछन् राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति
काठमाडौं, भदौ ३०