फरार अभियुक्तको राहदानी रद्द गरिने
काठमाडौं, भदौ २९