८६ हजार कर्मचारी तीन तहमा कसरी बाँडिन्छन्?
काठमाडौं, भदौ २६