नेपालबाट वार्षिक १० करोडको रौँ निर्यात
काठमाडौं, भदौ २४