राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको रिपोर्ट बिरामी घर फर्केपछि मात्रै आउँछ
काठमाडौं, भदौ १८