गम्भीर छ अपराधका कसुरदारलाई आजीवन कैद
काठमाडौं, साउन २६