'खसी बोकाझैँ छानीछानी कामदार बिक्री, ६० प्रतिशत सेटिङ एयरपोर्टबाट