स्वदेशमै मेडिकल पढेका ३५ प्रतिशत काउन्सिलको परीक्षामा फेल
काठमाडौं, साउन २४