राजधानीमा प्रहरीको इन्काउन्टर शृंखला
काठमाडौं, साउन २४