भारतीय राजदूतसमक्ष राजपाको दुखेसो
काठमाडौं, साउन १८