निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण 'प्रदेश स्तरबाट'
काठमाडौं, साउन १६