एक सीटले भएपनि जित्ने दाउमा कांग्रेस
काठमाडौं, साउन १५