काठमाडौंकै स्कुलबाट बालक बेपत्ता
काठमाडौं, साउन १४