स्थानीय तहमा जथाभावी निर्णय, आफ्नो हात जगन्नाथ
काठमाडौं, साउन १४