लाइसेन्समा निजीको डेढ अर्ब फस्यो
काठमाडौं, साउन १०