नेपालको प्रदूषण मापन गर्दै जर्मन जहाज
काठमाडौं, साउन ६