मोनोरेल सञ्चालन काठमाडौंमा यसरी सम्भव छ
काठमाडौं, साउन ४