उपत्यकाको खाल्डा पुर्ने जिम्मा तीन सचिवलाई
काठमाडौं, साउन ३