१० लाखभन्दा बढी नगदमा कारोबार गरे जफत
काठमाडौं, साउन १