एमाले निष्कर्ष : दोस्रो चरणको निर्वाचनमा अन्तर्घातले २५ स्थानमा हार