यी हुन् धेरैपटक विदेश भ्रमण जाने सचिव
काठमाडौं, असार २६