संशोधन गर्न नसक्ने भए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताः ठाकुर