विपक्षीले मेरो अंक परिवर्तन गरे- सिलवाल
काठमाडौं, वैशाख १६