वाग्मतीसँगै अब चक्रपथ सफाइ अभियान
काठमाडौं, वैशाख ५