२८ अर्ब सकिँदा ४२० घर मात्र निर्माण
काठमाडौं, वैशाख ३