जरिवाना तिरे सवारी लाइसेन्स नभए पनि छुट!
छापाबाट तनहुँ, माघ ८