निजी कलेजद्वारा लाखौं असुली, शुल्कमा मनोमानी
छापाबाट काठमाडौं, माघ ८