मधेसी दल रिझाउँदै कांग्रेस
छापाबाट काठमाडौं, माघ ७