नवराज सिलवाललाई भगाउन प्रहरीबाटै सूचना 
छापाबाट काठमाडौं, माघ ५