पेट्रोलियमबाट बूढीगण्डकीलाई मासिक ७० देखि ८० करोड
छापाबाट काठमाडौं, माघ ५