अर्को वर्षदेखि नेपालको बिजुली बचतमा : सन् २०१९ को वर्षादेखि बिजुली बेच्नुपर्ने
छापाबाट काठमाडौं, माघ ३