सीमा स्तम्भ गाड्दा ५० बिघा नेपाली भूभाग भारतमा
छापाबाट वीरगन्ज, माघ ३