प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न सरकारको यस्तो छ तयारी
छापाबाट काठमाडौं, माघ २